Barion Pixel

Maffiaállam

Juszt László beszélgetése Magyar Bálinttal a TV13-on.

Az ellenzék gyakran abban a hitben kritizálja a kormány egy-egy intézkedését, hogy nem a megfelelő szakpolitikai megoldásokat választotta. Ezeket tévedéseknek, esetleg a rendszer devianciájának tekintik.

A helyzet ennél jóval súlyosabb. Ez az Orbán-rendszer normál működése.

Orbán rendszerének nincsenek szakpolitikai céljai. Két célja van:

  • hatalomkoncentráció, saját leválthatatlanságuk, büntetlenségük biztosítása
  • a klán (a kibővített patriarchális nagycsalád) személyes vagyonosodása.

A politikai döntéseket a keresztapa udvartartása hozza. Ezzel azok kikerülnek a formális intézmények keretei közül, és a klán informális közegébe kerülnek, ahol formális és informális pozícióval rendelkező, a lojalitás által összefűzött emberek ülnek. A formális intézmények (pl. parlament) feladata csak a „lepapírozás” és a végrehajtás.

A maffiaállam

A hagyományos maffia az állammal szemben teremt  számára hasznos helyzetet. Nálunk maga a kormányzat működik bűnszervezetként: az egész állam került a keresztapa korlátlan hatalmába, és így számolja fel – nálunk: gyűri maga alá – a riválisokat (a hatalommegosztásra hivatott intézményeket). Európában ez a rendszer egyedülálló, de ilyen pl. Oroszország, Azerbajdzsán és a volt Szovjetunió közép-ázsiai országai.

A rendszer által elkövetett sok bűncselekmény nem deviancia, hanem rendszerkonstituáló elem. A korrupció pl. nem kizáró elem, hanem épp ellenkezőleg: előfeltétele annak, hogy valaki a rendszer uralkodó elitjéhez tartozzék. A keresztapa így tudja kézben tartani őket.

Elkezdődött a hatalmi gépezet militarizálása, ahol a parancsnok nemcsak az állásával játszik egy parancsmegtagadáskor, hanem börtönt kockáztat.

Mit lehet tenni?

Az ellenzéki összefogás jelentős lépés, de az is fontos lenne, hogy lényeges kérdésekben az ellenzék egységes javaslatokat tegyen, pl. korrupciós ügyekben együtt nyújtsa be a feljelentést az ügyészségnek. Ez azt demonstrálná, hogy minden párt egyetért a kormányváltás utáni elszámoltatással.

Hasonló a helyzet a médiával. Nemzetközi színtéren kellene egységesen fellépni azért, hogy pl. ne adja el a német cég az Origót Fidesz-közeli köröknek, mert még mindig a külföldi sajtó a biztosítéka a szólásszabadságnak. Szólásszabadság ugyan van, de az elérhetőség korlátozott.

Rendszerváltás

Korszakváltó korban élünk. Ehhez két dolog tartozik:

  • a környezettudatosság a hozzá tartozó energiapolitikával
  • a mesterséges intelligencia.

Mindez nálunk nem elég. Rendszerváltásra van szükség: a rendszerrel szemben kell fellépni. A legfontosabb a rendszer törvénytelenségére, illegitimitására felhívni a figyelmet. A maffiaállam nemcsak az erkölccsel, hanem még a Fidesz által átírt törvényekkel is ellenkezik. A korrupció pedig a hatályos BTK szerint is bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény. Ezért kell a Fidesznek, hogy az ügyészség is a bűnszervezet részeként működjék.

TOVÁBBI HÍREK