Barion Pixel

MMM NYUGDÍJAS TAGOZAT

ÜDVÖZÖLJÜK!

Megalakult a Mindenki Magyarországa Mozgalom Nyugdíjas Tagozata. A szervezet kiemelt célja a méltányos és fenntartható nyugdíjrendszer elérése, valamint a nyugdíjak elértéktelenedésének megállítása. Az alapítók épp ezért a fiatalabb korosztály támogatására és csatlakozására is számítanak: akár már az ötven évesek is jelentkezhetnek a tagozatba.

„Az ország előtt álló egyik legfontosabb kihívás, hogy fenntarthatóvá tegyük a nyugdíjrendszert. Csak így tudunk a ma még aktív korúak számára is kiszámítható időskort biztosítani. A másik megoldásra váró probléma, hogy megállítsuk a nyugdíjak elértéktelenedését. Az euró bevezetése erre is megoldást kínálhat, hiszen ezzel a lépéssel jelentősen csökkenne annak a kockázata, hogy elolvadjanak az emberek egész életben felhalmozott megtakarításai a jelentős infláció miatt. Mindenkit arra bíztatok, csatlakozzon a Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz és az MMM Nyugdíjas Tagozatához, hogy együtt elérjük ezeket a célokat” – mondta Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke.

Az MMM Nyugdíjas Tagozatának alapító tagjai: Kabai Tibor, Budavári György, Koncz Csaba, Pinczel Gyula, Simon Gábor.

„Nagy örömmel és nagy reményekkel kezdünk neki a munkának. Célunk, hogy nagyon sok nyugdíjast elérjünk és meggyőzzünk arról, hogy a demokratikus változásnak nincs alternatívája. Várjuk az MMM Nyugdíjas Tagozatába mindazoknak a jelentkezését, akik szeretnének tenni az új rendszerváltásért” – mondta Kabai Tibor, a tagozat elnöke.

ALAPÍTÓ NYILATKOZAT

Az MMM Nyugdíjas Tagozat célja az időskorúak hatékony és széleskörű érdekképviselete, kiemelten az alábbi területeken:

1. Általános politika

Az MMM Nyugdíjas Tagozat – összhangban az Európai Unió célkitűzéseivel – olyan hatékony- és a folyamatosan változó igényekhez igazodó idősügyi politikát kíván támogatni, amelynek célja, hogy biztosítsa a függetlenséget, a részvételt, a gondoskodást, az önmegvalósítást és a méltóságot az érintettek számára;

2. Nyugdíjkérdés 

 • az időskori szegénység megelőzése, felszámolása;
 • a nyugdíjrendszer fenntarthatósága és megfelelőségének biztosítása (e két elem konfliktusa esetén a megfelelőség kiemelésével);
 • a tisztességes megélhetést lehetővé tevő garantált nyugdíj biztosítása; a rezidensi alapnyugdíj rendszerének kialakítása, bevezetése; törvényi garancia megteremtése a mindenkori nyugdíj fedezetéről;
 • nyugdíjazási kényszer megszűntetése; a nyugdíj melletti munkavégzés/vállalkozási tevékenység szabadságának biztosítása; a nyugdíjrendszer alapjait érintő változások esetén az igazságosság és a megszerzett jog tiszteletben tartása és biztosítása;
 • az évenkénti nyugdíjrendezés rendszerének a társadalom teljesítményét figyelembevevő kialakítása, a svájci indexálás visszaállítása;


3. Egészségügy

 • az időskori egészségügyi ellátás folyamatos, ésszerű fejlesztése; az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségének kiterjesztése; a szolgáltatások minőségében mutatkozó nagyfokú egyenlőtlenségek csökkentése;
 • az otthonápolás, idősotthoni ellátás fokozott támogatása; az orvosok és ápolók elvándorlásának megállítása; a 70 év felettiek díjmentes gyógyszer ellátása;


4. Munkaügy

 • az idősek aktivitásának megőrzése, élet- és munkatapasztalataik hasznosítása (a nyugdíjas kor elérése utáni időszakban is); az időskorúak munkaerő-piaci részvétele szintjének növelése; az időskorú munkavállalók hátrányos megkülönböztetésének meggátolása;
 • az időskorúakat foglalkoztató munkaadók állami támogatása;
  időskori méltóság megőrzése, a diszkrimináció megszüntetése – határozott törekvés az időskort és az időseket érintő előítéletek megszüntetésére; az idősek áldozattá válásának megelőzését célzó programok kidolgozása és végrehajtása;
 • az időskori képzés/átképzés támogatása; munkahelyi, családon belüli, mediális és gazdasági diszkrimináció csökkentése a megfelelő jogszabályi környezet kialakításával, valamint a valóban pártatlan, független és tisztességes jogalkalmazás biztosításával. Országgyűlési biztosként mielőbb kezdje meg munkáját az idős nemzedékek ombudsmanja.

Az MMM Nyugdíjas Tagozat alapvető céljainak megvalósítását támogató egyéb célok:

 • korszerű, a változásokra rugalmasan reagáló idősügyi nemzeti stratégia kialakítása és megvalósítása,
 • társadalmi, politikai, gazdasági és szolgáltatói szemlélet formálása,
 • az időskori speciális igényeket kiszolgáló védelmi/szolgáltató rendszerek átalakítása,
 • az időskorra történő felkészülés fontosságának tudatosítása,
 • a korrupció és a hatalmi visszaéléseket lehetővé tevő pénzügyi erőforrásokat elosztó rendszerek elleni hatékony és eredményes fellépés,
 • támogatunk minden olyan javaslatot/programot, amelyek az élethosszig tartó tanulás, az önsegítés- és öngondoskodás lehetőségeinek változatos és széleskörű megteremtésére irányulnak, amelyek mindenféle diszkriminációtól mentesen – az esélyegyenlőség elvének megtartása mellett – ösztönzik az egyént az önkéntes és aktív részvételre,
 • támogatunk minden olyan javaslatot/programot, amelyek az időskorúak lehető legszélesebb tömegeinek az internetalapú kommunikációba történő bevonását kívánják elősegíteni,
 • támogatunk minden olyan javaslatot/programot, amelyek az időskorú egyén, vagy az időskorú egyének közösségeinek vállalkozási tevékenységét ösztönzik és elősegítik.